Katalogu kryesor i produkteve: 220kV dhe tension i ulët Arrestues i oksidit të zinkut, çelës izolues, siguresë braktisjeje, tub nën shirit elektrik i nënstacionit elektrik, përforcues derdhjeje, kufizues të tensionit të kabllove kabllovike (kutia), mur i murit, parafabrikim 110 kV dhe tensionit të ulët, i ftohur plotësisht i ftohtë pajisje shtesë të kabllove që mund të zvogëlohen nga nxehtësia, 500kV dhe izolator i përbërë i tensionit të ulët etj. lloje të ndryshme të produkteve elektrike.

Seria e siguresave të braktisjes

  • Dropout Cutout High Voltage Compound Fuse

    Ndarja e ndërprerjes Siguresa e përbërë e tensionit të lartë

    Ndërprerja e ndërprerjes Siguresa e përbërë e tensionit të lartë Siguresa e braktisjes përbëhet nga mbështetës izolator dhe tub siguresash. Kontaktet statike janë të fiksuara në dy anët e mbështetjes së izolatorit dhe kontakti lëvizës është instaluar në dy skajet e tubit të siguresave. Tubi i siguresave përbëhet nga tubi brenda shuarjes së harkut, tubi i jashtëm prej letre i përbërë fenolik ose tubi qelqi epoksi. Për t'u lidhur me furnizuesin hyrës të linjave të shpërndarjes, ajo kryesisht mbron transformatorin ose linjat nga qarku i shkurtër dhe mbingarkesa, dhe rryma e ngarkimit on / off. W ...